CASE: Zonnehuisgroep Noord - visie koppelen aan praktijk

Zonnehuisgroep Noord biedt specialistische zorg en behandeling aan mensen thuis of op locatie in de provincie Groningen. Om handen en voeten te geven aan de visie van de organisatie en deze te verbinden aan de praktijk heeft Karin Huberts in samenwerking met Martian Slagter een trainingsprogramma ontwikkeld met het thema “Van zorgen voor naar zorgen dat”.  Een interactief programma waarbij een andere benadering van de cliënt centraal staat. Naast het ontwikkelen van het programma en de uitvoering door verschillende trainers en coaches is veel aandacht besteedt aan de interne borging.

Tijdens de trainingen en uit de evaluatie bleek dat de medewerkers zeer enthousiast waren over de professionele aanpak en de zorgvuldige vervolgcoaching die hen werd geboden. Dit heeft zeker bijgedragen aan een goede borging van onze visie. Karin is als trainer, directeur en eigenaar toegankelijk, spontaan, creatief, loyaal en bijzonder veelzijdig. Dit vertaalt zij naar de inhoud van haar trainingen en in het contact met medewerkers die zij moeiteloos weet te inspireren!

Mevr. J.M.
Hoofd P&O Zonnehuisgroep Noord, Opdrachtgever trainingsopdracht

 

CASE: ZuidOostZorg

ZuidOostZorg is een organisatie voor ouderenzorg en timmert wat vernieuwing en innovatie betreft stevig aan de weg. Om de ambitie en veranderingen ook goed in de organisatie te laten landen, wordt er veel geïnvesteerd in ontwikkeling van de medewerkers. Zo is er een post-MBO programma 'Persoonlijk leiderschap en vakmanschap' ontwikkeld voor de zorgprofessionals en is er in samenwerking met Karin Huberts een programma ontwikkeld en uitgevoerd, dat de managers en HBOv-ers toerust op één van hun taken, het begeleiden van teams in hun ontwikkeling richting zelforganisatie. In dit programma, gericht op het ontwikkelen van proceskwaliteiten, werkten de deelnemers zowel aan hun eigen ontwikkeling als aan de competenties om teams te begeleiden.

Een stevige opgave die zeker door de inzet en kwaliteit van trainen en begeleiden van Karin een succes is geworden. Het typeert Karin dat ze vanuit inzicht in de strategie en keuzes van een organisatie op een heldere en “lichte” manier mensen begeleidt. Met een mooie mix van humor, scherpte, doelgerichtheid en deskundigheid krijgt ze snel contact met mensen en creëert ze een sfeer waarin mensen zich openstellen en “aan het werk” gaan.

Liesbeth Vos, programmaleider ZuidOostZorg
september 2022